Svante Magnusson - Manegus AB

Denna sidan är under uppbyggnad och kommer att ersättas inom kort

Tjänster för dig som ska sälja ditt företag

 

Inledande samtal om företagsförsäljning. Vi lyssnar på dina tankar och funderingar kring att sälja företaget. Vilka är dina förväntningar och vad är viktigt för dig? Du kommer att bli guidad gällande vad du behöver tänka på för att resultatet ska bli optimalt och vilken typ av mäklartjänst som passar dig bäst. Självklart tar vi inte betalt för detta inledande möte. 

Vi arbetar med fyra olika varianter av mäklartjänster som vi kan erbjuda beroende på dina specifika behov:

  • Micro M&A - Automatisk matchning för de minsta bolagen
  • Mini M&A - Annonsering efter köpare utan aktiv bearbetning
  • Medi M&A - Analys av synergieffekter mot olika köparkategorier och aktiv uppsökande verksamhet mot målgrupper
  • Maxi M&A - Analys av synergieffekter mot olika köparkategorier och aktiv uppsökande verksamhet även mot köpare utanför Sverige

Vi kommer att föreslå dig den tjänsten som svarar mot dina behov, så att du inte köper en för omfattande konsultinsats och heller inte en för enkel tjänst, som inte ger dig full utväxling av företagets värde. Syfter är att du inte ska behöva betala mer än vad du har behov av. Samtidigt ska du inte köpa en enklare tjänst än du har nytta av. När vi träffas kommervi att beskriva ovanstående tjänster gällande innehåll och hur de skiljer sig åt.

Vi arbetar över hela Sverige och vår målgrupp är företag med omsättning från 5 miljoner upp till 200 miljoner kronor.